Menu

SFX32

Sisteme mobile pentru localizarea defectelor de pe cabluri de energie

  • Încercare cu înaltă tensiune până la 32 kV
  • Prelocalizare: Măsurarea impulsului reflectat, ARM® (Metoda reflexiei arcului), Metoda cuplării în curent 8/16/32 kV
  • Localizare exactă: Măsurarea distanţei / câmpului acustic (8/16/32 kV cu 1750 sau 3500 J), Localizarea defectelor de manta (0 … 5 kV cu limitare în curent), Metode de audiofrecvenţă (opţional)
  • Localizarea traseului (opţional)

Surgeflex 32 este un sistem mobil utilizat pentru încercarea și pentru localizarea defectelor de pe cablurile de joasă și medie tensiune sau de semnalizare. Cu tensiunea de încercare şi unda de şoc de 32 kV a SPG 32, sistemul poate fi utilizat pe cablurile de medie tensiune cu Un 18 kV. 

Puternica metodă ARM® (Arc Reflection Methode) se utilizează pentru prelocalizarea defectelor cu rezistență ridicată cu până la 32 kV. Dacă este necesară condiționarea defectelor, este posibilă arderea limitată pe termen scurt la toate nivelurile de tensiune. Defectele de pe cablurile de joasă tensiune pot fi localizate direct, fără tensiune înaltă, cu reflectometrul Teleflex SX.

Localizarea exactă a defectelor cu undă de șoc în teren se face cu receptorul digiphone+, a celor de manta cu ESG NT, sau ambele cu receptorul combinat digiphone+ NT.

Technical Documents
Ghid tehnic
Power Cable Fault Locating Safety Notice