Menu
Echipamente
Archive
SFX12 şi SFX16

SFX12 şi SFX16

Sisteme pentru încercarea cablurilor şi localizarea defectelor cu 12 kV/1100 J sau 16 kV/2000 J
- ÎNTRERUPT

Documente legate de echipament

The SFX12 and SFX16 has been discontinued 

  • Localizare sigură şi rapidă a defectelor cu cea mai nouă tehnologie Teleflex SX
  • Energie de şoc mare pentru localizarea exactă a defectelor în teren 
  • Sunt incluse diverse metode pentru localizarea defectelor

Unitățile Surgeflex SFX12 și SFX16 sunt sisteme mobile pentru încercarea şi localizarea defectelor pe cablurile de joasă şi medie tensiune. Puternica metodă ARM® (Arc Reflection Method) este utilizată pentru a prelocaliza defectele cu rezistenţă mare. Este posibilă şi condiţionarea defectelor prin ardere.

Localizarea exactă a defectelor cu undă de șoc în teren se face cu receptorul digiphone+, a celor de manta cu ESG NT, sau ambele cu receptorul combinat digiphone+ NT.

Technical Documents
Ghid tehnic
Power Cable Fault Locating Safety Notice