Menu

CDS

Sistem pentru diagnoza cablurilor pentru măsurători trifazate IRC şi RVM
- ÎNTRERUPT

  • Analiza trifazată IRC şi RVM într-un echipament portabil
  • Diagnoză complet nedistructivă
  • Analiza curentului de încărcare pt. detectarea punctelor locale slabe
  • Meniuri pentru o ghidare uşoară prin procesul de măsură

Liberalizarea pieţelor de energie electrică precum şi noile forme de management al patrimoniului au condus la necesitatea pentru cicluri de viaţă mai lungi ale sistemelor instalate, în paralel cu exploatarea acestora la un grad de încărcare mai ridicat. Sistemele de diagnosticare integrale sunt instrumente valoroase pentru analiza nedistructivă a reţelelor de cabluri. Ele simplifică întreţinerea pe baza stării condiţiei reţelei şi fac decizia reparaţie sau înlocuire”mai uşoară pentru cablu sau numai pentru un tronson al acestuia. Sistemul CDS portabil este un sistem universal pentru diagnosticarea dielectricului pentru cablurile izolate cu PE/XLPE sau cu hârtie. El combină într-o singură unitate compactă binecunoscuta metodă a măsurării curentului de relaxare izotermică (Analiza IRC) cu metoda tensiunii de revenire (Analiza RVM) pentru diagnosticarea stării de îmbătrânire şi a gradului de deteriorare a cablului. Diagnoza IRC bazată pe măsurarea curentului de relaxare este o metodă de diagnosticare integrală a îmbătrânirii şi stării de deteriorare a cablurilor de medie tensiune izolate cu PE/XLPE. Rezultatele măsurătorii îi dau operatorului de reţea informaţii esenţiale despre gradul de încredere în serviciu al secţiunii de cablu analizată. Această informaţie este extrem de utilă în luarea deciziei finale privind reparaţia sau înlocuirea secţiunii respective.