Menu

CDAX 605

Instrument de măsură de mare precizie pentru capacitate şi factorul de disipaţie

Documente legate de echipament
  • Acurateţe ridicată şi domeniu mare de măsură
  • Proces de măsură rapid şi automat
  • Măsoară obiecte de test capacitive, rezistive sau inductive
  • Măsurători cu mare acurateţe a raportului cu citirea directă a raportului măsurat
  • Operează cu orice valoare de condensator sau rezistenţă standard, fără nici o recalculare
  • Toate configuraţiile standard UST şi GST

CDAX 605 este o trusă de măsură pentru capacităţi şi factorul de dispaţie ce se utilizează cu o sursă/generator exterior. Este un instrument de precizie ce utilizează o combinaţie măsurătoare punte şi directă (vector) şi este capabil să măsoare sarcini capacitive, rezistive şi inductive. CDAX 605 este destinat pentru teste în laborator, pe linia de producţie sau în teren a echipamentelor izolatoare electrice şi a materialelor izolatoare ca şi de ex. calibrarea CCVT-urilor şi a altor dispozitive de transformare. O trusă de test cu o acurateţe ridicată unică, pentru cele mai exigente aplicaţii.