Menu

ESG NT

Locator digital de defecte de manta

  • Sensibilitate extrem de ridicată
  • Adaptare automată la nivelul de tensiune
  • Filtrarea automată a semnalelor interferenţiale
  • Calibrare de zero automată, nu sunt necesare reglaje
  • Mod de lucru "istoric"
  • Afişaj color cu contrast ridicat

Localizarea exactă a defectelor de manta (izolaţie) se bazează pe metoda tensiunii de pas. Curentul de măsură se scurge în pământ la locul de defect şi va avea un maxim exact deasupra acestuia.

Acest maxim este localizat cu doi ţăruşi de pământ şi cu locatorul digital de defect. Cu cât ne apropiem mai mult de defect tensiunea de pas va creşte, exact deasupra acestuia se va obţine un zero, iar la trecerea de defect tensiunea va reapărea, cu o schimbare de polaritate. Schimbarea polarităţii va permite localizarea exactă a poziţiei defectului în teren.