Menu

CSU600A şi CSU600AT

Sursă de curent

  • Compact şi robust
  • Rapid şi uşor de folosit
  • Domeniu larg de aplicaţii
  • Raport excelent greutate/performanţă

Aceste surse de curent mare au două domenii de aplicaţii principale. Primul este de a efectua teste primare la releele de protecţie. Un test cu injecţie primară arată dacă toate părţile unui sistemde protecţie funcţionează împreună corespunzător în limitele de timp specificate de condiţiile de operare. Al doilea domeniu presupune efectuarea de teste de curent la întreruptoare de joasă tensiune şi dispozitive de supracurent.