Menu

SFX8-1000 și SFX5-1000

Sisteme portabile pentru încercarea şi localizarea defectelor în reţelele de joasă tensiune cu modul de prelocalizare ICEplus

  • Sistem complet pentru încercarea, prelocalizarea şi localizarea exactă a defectelor în reţele de JT
  • Tehnologie brevetată ICE pentru reţele de JT cu branşamente
  • Construcţie compactă şi uşoară
  • Operare uşoară prin meniuri intuitiv
  • Standarde de siguranţă ridicate

Surgeflex SFX8-1000 este un sistem mobil şi ieftin destinat îndeosebi pentru localizarea defectelor pe cablurile de joasă şi medie tensiune, precum şi pe cele de semnalizări sau de la câmpurile de pompe.

SPG 5-1000 este un sistem portabil multifuncţional pentru încercarea şi condiţionarea (arderea) cablurilor şi prelocalizarea şi localizarea exactă a defectelor în reţelele de distribuţie de joasă tensiune.

Localizarea exactă a defectelor cu undă de șoc în teren se face cu receptorul digiphone+, a celor de manta cu ESG NT, sau ambele cu receptorul combinat digiphone+ NT.

Technical Documents
Ghid tehnic
Power Cable Fault Locating Safety Notice