Menu

KMK8

Punte de măsură şi reflectometru

Documente legate de echipament
  • Reflectometru integrat (TDR)
  • Punte activă pentru măsurare foarte precisă R şi C şi localizare de defect CA şi CC
  • Măsurătoare prin metoda lui Graaf în conexiune cu un sclav activ la capătul îndepărtat
  • Punte pasivă Wheatstone pentru măsurare R şi C şi localizare de defect CA şi CC
  • Sistem de test pentru pre-măsurători, test rapid şi testare calitate
  • Măsurarea tensiunilor de interferenţă
  • Sistem de avertizare şi informaţii
  • Comandă de la distanţă pentru funcţionare comutatorului electronic de control la bucla de capăt îndepărtat

Locatorul de defecte pe cablu KMK 8 este un instrument mic, portabil destinat pentru evaluare calitativă , localizare defecte şi certificarea cablurilor de telecomunicaţii existente.

KMK8 calculeauă din parametrii cablului pre-programaţi sau introduşi de utilizator şi temperatura cablului introdusă sau măsurată precum şi distanţa până la defect.