Menu

BITE2 şi BITE2P

Echipament de test pt. impedanţa acumulatoarelor

  • Determină starea celulelor plumb-acid şi NiCd de pănă la 7000 Ah
  • Test on-line cu calcul Trece/Avertizare/Nu trece
  • Robust, cu măsurători repetabile
  • Testare On-line
  • Verifică starea încărcătorului măsurând riplul curentului
  • Include softul PowerDB LITE

Echipamentulele pentru măsurarea impedanţei acumulatoarelor BITE2 şi BITE2P determină starea celulelor cu plumb-acid şi NiCd de până la 7000 Ah. O funcţie avansată a fost concepută pentru a include calcule de tipul Trece/Avertizare/NU trece, bazate pe valori introduse de utilizator privind linia de bază, funcţii extinse pentru tipărire ca şi multe altele. Carcasa BITE2P este unică pentru generator şi pentru toate accesoriile standard ca şi pentru o parte din accesoriile opţionale, totul este conţinut într-o singură unitate. BITE2 şi accesoriile sale au loc într-o valiză robustă, cu curea de transport pe umăr.

Instrumentele fac măsurătoarea prin aplicarea unui semnal de test de-a lungul bancului de acumulatoare menţinut on-line, iar apoi calculează impedanţa pe baza pe măsurătorilor simultane ale curentului şi căderii de tensiune ce rezultă pe fiecare celulă/vas. Se măsoară deasemenea tensiunea CC şi rezistenţa de interconexiune (ştrap) pentru a veni în sprijinul determinării condiţiei generale a căii electrice a acumulatorului de la o placă terminală la alta.

Adiţional, BITE2 şi BITE2P măsoară riplul curentului, care, dacă este prea mare şi este aplicat o perioadă prea lungă, poate deteriora acumulatorul prin încălzire. (O creştere a temperaturii acumulatorului cu 10ºC va înjumătăţi durata de viaţă pentru un acumulator Pb-acid). Producătorii da acumulatori recomandă în general o limită de 5A riplu curent CA la fiecare 100 Ah de capacitate. Prima măsurătoare pe care instrumentul o face este riplul curentului, pentru care ar trebui să se vadă evoluţia.