Menu

Receptor BITE

Receptor pentru echipamentul de testare a impedanţei acumulatoarelor

Documente legate de echipament
  • Utilizat împreună cu BITE
  • Permite memorarea datelor
  • Măsioară impedanţa şi tensiunea CC a celulelor Pb-acid şi nichel-cadmiu

Receptorul BITE este înlocuitorul direct al receptorului standard furnizat împreună cu echipamentul BITE. El are şi capacitatea de a memora date, fără a fi necesară înlocuirea emiţătorului BITE.

Receptorul încorporează cablurile de potenţial, senzorul cleşte de curent şi unitatea de memorie de date într-un singur echipament. Unitatea poate memora peste 2000 de seturi de date (impedanţa celulei, tensiunea celulei şi rezistenţa ştrapului de interconectare).

Operatorul poate revedea oricând în timpul testului rezultatele testului curent, utilizând tastele săgeată şi derulând înapoi prin ecranul testului activ. Dacă este necesar, operatorul poate reface testul oricăreia dintre celulele sau ştrapurile din testul curent.

Datele memorate pot fi deasemenea descărcate prin portul RS-232 direct pe un calculator personal.