Menu

Seria DELTA4000

Sistem pentru diagnoza izolaţiilor cu 12 kV

  • Trusă de test factor de putere / factor de disipaţie
  • Operare automată sau manuală
  • Valori măsurate precis și repetabil cu suprimare mare a zgomotului
  • Ușor, conceput din două unități robuste
  • Corecție nouă de temperatură inteligentă integrată printr-o metodă brevetată ce elimină nevoia de tabele de corecţie
  • Detectare nouă automată a dependenței de tensiune (în curs de brevetare)
  • Uşor de utilizat, cu operare automată şi manuală
  • Tensiune de test cu un spectru larg de frecvenţă (1 - 500 Hz)
  • Rezultate de măsură exacte în condiţii de interferenţe ridicate, testat în staţii de 765 kV
  • Uşor, robust, construcţie în două corpuri

Noua serie DELTA4000 este o trusă de 12 kV complet automată pentru testarea factorului de putere / factorului de disipaţie (tan) a izolaţiei şi pentru estimarea stării izolaţiei electrice a aparatelor de înaltă tensiune precum transformatoarele, trecerile izolatoare, întreruptoarele, cablurile, descărcătoarele şi maşinile rotative. Adiţional la testarea factorului de putere al izolaţiei, seria DELTA4000 poate fi utilizată pentru măsurarea curentului de excitaţie al infăşurărilor transformatoarelor ca şi la efectuarea testelor automate “tip-up” (cu niveluri succesive crescătoare de tensiune pentru izolaţii neliniare sau cu pierderi mari) şi a testelor raportului de transformare IT (este disponibil opţional un condensator TTR).

Trusa de test este concepută să ofere o testare şi diagnoză extinsă în CA a izolaţiei. Proiectarea generatorului de mare putere cu frecvenţă variabilă pentru a avea un semnal de test propriu, ca şi a întregului echipament, s-a facut cu cele mai noi tehnologii disponibile pentru filtrarea digitală a semnalului de răspuns. Ca rezultat, seria DELTA4000 oferă rezultate de încredere şi citiri stabile în cel mai scurt timp şi cu o acurateţe ridicată, chiar şi în staţiile cu interferenţe puternice.

Technical Documents
Ghid tehnic
Case study: NB DFR on HV CVTs